Työyhteisövalmennus

Työniloa ja innostusta omaa työtä kohtaan voidaan edistää!

Menestyksen edellytyksenä työelämässä on kokonaisvaltainen yksilön ja yhteisön kehittäminen, joka on mahdollista asiantuntevan ja ammattitaitoisen valmentajan ohjauksessa, jossa hyödynnetään  monipuolista psykologista tietoa. Muutos kohti menestystä lähtee ajattelu- ja toimintatapojen hallitusta kehittämisestä, jolloin työntekijöiden potentiaali ja voimavarat saadaan kukoistamaan hänen itsensä ja koko työyhteisön eduksi.

Työhyvinvointi ja toimiva työyhteisö muodostuu monipuolisista työyhteisötaidoista, joita on mahdollista harjoitella ja oppia. Koulutuksissa ja valmennuksissa käytän paljon ratkaisukeskeisiä ja kokemuksellisia sekä osallistuvia menetelmiä, jolloin työhyvinvointi ja työyhtei sön kehittäminen eivät jää pelkästään sanahelinäksi, vaan jokainen osallistuja saa myös omakohtaisen kokemuksen erilaisten harjoitteiden vaikutuksista ja pääsee aktiivisesti osallistumaan ja vaikuttamaan oman työyhteisönsä kehittämiseen. Työelämätutkimusten pohjalta nousevat näkökulmat ja työskentelytavat mahdollistavat tuloksekkaan kehittämisohjelman.

Tarjoan kehittämisohjelman yksilön ja organisaation työhyvinvoinnin, menestyksen ja tuloksellisuuden edistämiseksi. Kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin edistäminen ja työyhteisöjen kehittäminen on usein pitkäjänteinen prosessi ja siihen tarjoan monipuolisen ja intensiivisen koulutusohjelman. Yksittäiset tyky- ja hyvinvointipäivät sekä pidemmät koulutusjaksot tai valmennukset suunnitellaan aina asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista, jolloin kehittämisohjelma räätälöidään ennakkokartoituksen pohjalta. Koulutuksissa voidaan painottaa myös erilaisia teemoja esim.

 • Tehokas ja toimiva työyhteisö
 • Työyhteisön ilmapiirin kehittäminen
 • Muutosjohtaminen
 • Onnistuneen muutoksen elementit
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Ryhmäyttäminen ja tiimien kehittäminen
 • Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen  kehittäminen
 • Tietoinen läsnäolo (Mindfulness) työelämän voimavarana
 • Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen ja hallinta
 • Ongelmanratkaisutaitojen ratkaisukeskeinen kehittäminen
 • Jaksaminen ja työhyvinvointi
 • Ajanhallinta ja kiireen ”kesyttäminen”
 • Tunteet ja tunneäly työelämässä
 • Keskittyminen ja läsnäolon taito
 • Valmentava johtajuus
 • Itsensä johtaminen
 • Sovittelu
 • Yrityksen arvopohja ja visio
 • Tiimien ja johtoryhmien toiminnan tehostaminen ja kehittäminen
 • Työmotivaatio ja työnilo
 • Työyhteisötaidot
 • Erilaisuus voimavaraksi työyhteisössä
 • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
 • Palautteen antaminen ja saaminen
 • Motivoivat kehityskeskustelut

Kaipaatko työyhteisövalmennusta? Ota yhteyttä!

Yhteydenotto