Mindfulness-koulutus

TUTKITUSTI TEHOKAS 8-VIIKON MBSR-KURSSI

(Mindfulness based stress reduction)

Intensiivinen harjoittelujakso tuottaa tulosta! Jon Ktabat-Zinin kehittämä harjoitteluohjelma takaa ammattitaitoisen ohjauksen lisäksi turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin harjoittamiselle. Pieni ryhmä, johon voit tulla anonyymina ja sellaisena kuin olet tarjoaa sinulle voimaannuttavan tuen omassa muutosprosessissasi. Kurssi soveltuu sinulle, jos koet esim. ahdistusta, masennusta, paniikkia, stressiä, uupumusta, tyytymättömyyttä, keskittymisvaikeuksia, unihäiriöitä, kipuja tms. tai jos haluat kehittää ammatillista osaamista tai haluat kokea tietoisen läsnäolon voiman omassa elämässäasi. Kurssi soveltuu myös HR-ammattilaisille, kasvatus-terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä muissa vaativissakin asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat lisää voimavaroja ja välineitä työssä kehittymiseen ja jaksamiseen tai henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen sekä muihin työelämän haasteisiin erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Vaikutuksista on tieteellisissä tutkimuksissa sekä koulutuksessa olleiden palautteissa todettu mm. seuraavaa:

 • muistin ja keskittymiskyvyn paraneminen
 • fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen (mm. masennus, stressi, ahdistus, unihäiriöt, verenpaine)
 • parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita fyysisiä oireita
 • stressinhallintakyvyn lisääntyminen
 • rentoutumiskyvyn lisääntyminen
 • itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
 • elämänilon vahvistuminen

Mindfulness-harjoittelun hyötyjä lisäksi mm:

 • asioiden priorisoinnin selkeneminen
 • myönteisiä voimavarojen vahvistuminen
 • selkeyttää suhdetta omaan elämään ja myös omaan työhön ja ihmissuhteisiin
 • voimistaa kykyä olla läsnä tässä hetkessä keskittyen
 • auttaa uupumuksen ehkäisemisessä ja palautumisessa
 • johdattaa tasapainoiseen ja tyytyväiseen elämään ja ihmissuhteisiin
 • onnelliseen elämään vaikeuksista ja haasteista huolimatta
 • erityisen elämänasenteen kehittymiseen
 • lisää luovuutta ja omien arvojen mukaista elämää

Oppimismetodi

Oppimismetodi on kokemuksellinen oppiminen, jossa painotetaan harjoitusten soveltamista käytäntöön. Oppimisen perusta on henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset.
Keskeisimpinä harjoituksina ovat erilaiset meditaatio- ja joogaharjoitukset, joilla hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan päivittäin.

Soveltuvuus

Koulutus soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, HR-ammattilaisille, opettajille, ohjaajille ja kuraattoreille tms. Koulutus soveltuu myös sinulle, jos koet stressiä, uupumusta, masennusoireilua, mielialavaihteluita, ahdistuneisuutta, unihäiriöitä, kroonisia kipua tai jos olet tyytymätön ja haluat muutosta elämääsi tai sinulle, joka haluat tutustua tietoisen läsnäolon menetelmään ja oppia hyödyntämään sitä elämässäsi.

Ilmoittautumiset kouluttajalle
Anita HedmanImage
050-3074006 (Voit ilmoittautua myös näiden kotisivujen yhteystiedot -valikossa olevan yhteystietolomakkeen kautta.)
Lehtori (FM), psykoterapeutti, työnohjaaja, coach (CCSF), mindfulness-ohjaaja (MBSR) (CFM), kouluttaja.

Kouluttajalla on yli kymmenen vuoden kokemus mindfulnessin harjoittamisesta, soveltamisesta ja kouluttamisesta sekä osallistumisista huippuammattilaisten (mm. Leena Pennanen, Arto Pietikäinen, Jon Kabat-Zin, Saki Santorelli, Steven Hickman, Bob Stahl, Florence Meleo-Meyer,  Melissa Blacker, David Rynick jne) koulutuksiin, retriitteihin ja työnohjauksiin. Kouluttajan psykoterapeuttinen osaaminen ja kokemus tarjoaa ammatillisesti pätevän mindfulness-ohjauksen huomioiden myös erilaiset yksilölliset kehitysprosessin mahdolliset haasteet, joissa voidaan tarvita yksilöllistä tukea.