Koulutuspalvelut

Tarjoamme koulutuspalveluja ratkaisukeskeisesti työelämän eri tarpeisiin.  Työelämän monimutkaistuminen haastaa kaikkia suomalaisia työntekijöitä kaikilla sektoreilla. Tarvitaan uudenlaista tapaa ajatella, olla vuorovaikutuksessa, johtaa ja säädellä omaa energiaa. Työelämän jatkuvan muutoksen ja kehittymisen tarpeisiin on tarjolla monipuolisia ja tehokkaita koulutuspalveluja, joissa hyödynnetään ja sovelletaan uusimpia työelämätutkimuksen näkökulmia ja toimivia pragmatistisia menetelmiä. Koulutukset suunnitellaan aina huolellisesti räätälöityinä asiakkaan tarpeita vastaamaan. Koulutuksissamme haluamme erityisesti panostaa osallistaviin ja vuorovaikutteisiin oppimismetodiin, jotta uusia ajattelu- ja toimintamalleja voidaan harjoitella. Tällöin ne siirtyvät todennäköisemmin myös arjen työhön, eivätkä jää sanahelinäksi.

Vuosikymmenien kokemus kouluttajana takaa ammattitaitoisen lähestymistavan.

Esimerkkejä koulutusten aiheista:

Työhyvinvointi ja jaksamisen tukeminen voimavarakeskeisesti.

Valmentava työote esimiehen voimavarana.

Itsensä johtaminen ja ratkaisukeskeiset vuorovaikutustaidot.

Ratkaisukeskeiset palautetaidot.

Ongelmista ratkaisuihin – haastavien tilanteiden kohtaaminen

Voimauttava työote ihmissuhdetyössä.

Mindfulness-taidot työelämän voimavarana.

Ratkaisukeskeinen työote muutosten keskellä.

Työilmapiirin ja työnilon kehittäminen.

Erilaiset persoonallisuustyypit työyhteisön haasteena ja voimavarana.