Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennus on tuloksekasta!

Hyvät esimiestaidot korostuvat yrityksen menestyksen edellytyksenä. Nyt on juuri oikea ajankohta sijoittaa esimiesten ja avainhenkilöiden koulutukseen ja valmennukseen. Autoritääriset ja käskyjä työpöytänsä takaa jakelevat johtajat tai itsenäiset työtiimit ilman varsinaista johtajaa eivät kuulu enää moderniin ajatteluun. Ihminen, työntekijä tarvitsee taitavaa johtajaa, jota voisi kutsua valmentavaksi esimieheksi, joka osaa motivoida ja antaa vastuuta, innostaa ja antaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta. Hyvä johtaja huolehtii myös työyhteisönsä ja tiettyyn rajaan saakka jopa yksittäisten työntekijöidensä monipuolisesta hyvinvoinnista. Esimiestyö on siis usein hyvin paljon laajempaa osaamista vaativaa ihmissuhdetyötä, eikä monenkaan esimiehen saama koulutus anna siihen valmiuksia lainkaan. Hallinnon ja byrokratian jokainen esimies voi oppia kirjoista, mutta ihmisten johtamista (tai itsensä johtamista) välttämättä ei. Useissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että menestyvä esimies kytkeytyy johtajan tunneälytaitoihin. Se on tarkoituksenmukaista johtamista, jolloin esimies osaa toimia tilanteissa asianmukaisesti, huomioiden itsensä ja alaisensa kokonaisvaltaisina psyko-fyysis-sosiaalisina yksilöinä. Valmennuksen avulla kehitetään erilaisia esimiestaitoja , joita harjoittelemalla valmennetaan huippuesimiehiä, jotka nauttivat työstään ja saavat aikaan tuloksia. Valmennus räätälöidään aina yksilölliset kehittämistarpeet huomioiden.

Kaipaatko valmennusta? Ota yhteyttä!

Yhteydenotto