Coaching

  icf

”Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin löytämisessä” (ICF). Coaching mahdollistaa ja käynnistää omien arvojen mukaisia myönteisiä muutoksia.

HedCo Oy:n ammatticoach Anita Hedman (FM) on kansainvälisen ICF:n jäsen ja sertifioitu ACC-tason coach.

 • Tiesitkö, että coaching on vaikuttavaa?
 • Haluatko kehittää itseäsi ja omia vuorovaikutustaitoja esimiehenä/tiimin vetäjänä/työntekijänä?
 • Haluatko kehittää uusia käytäntöjä työyhteisöösi/organisaatioosi ja/tai kokouksiinne?
 • Haluatko kehittää tiimin tai johtoryhmän toimintaa tavoitteelllisesti?
 • Haluatko uusia välineitä kehityskeskusteluihin?
 • Haluatko kehittää omia ajattelu- ja toimintatapojasi?
 • Kohtaatko usein työssäsi ongelmia, jotka työllistävät sinua turhan paljon?
 • Haluatko kehittää ongelmanratkaisutaitojasi?
 • Onko jatkuva kiire?
 • Haluatko oppia johtamaan itseäsi paremmin?
 • Haetko uutta suuntaa/ muutosta elämääsi tai työuraasi?
 • Haluatko lisää itsevarmuutta ja lisätä itsetuntemustasi?
 • Haluatko kehittää esiintymistaitojasi?
 • Haittaako jännitys elämääsi/työtäsi?
 • Kuormittaako työsi sinua liikaa?
 • Koetko voimakkaita epämiellyttäviä tunnereaktioita?
 • Haluatko kehittää mielenhallintataitojasi?
 • Oletko usein haastavissa tilanteissa, joista et mielestäsi selviä kohtuullisesti?
 • Stressaatko liikaa? Ahdistaako työ?
 • Onko työmotivaatiosi hukassa?
 • Koetko riittämättömyyttä?
 • Oletko tyytymätön johonkin elämän osa-alueeseen?
 • Haluatko lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointiasi?

Jos vastasit johonkin KYLLÄ, hyödyt coaching -valmennuksestani (ICF, ACC), jossa käytän ammattitaidolla ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä tietoisen läsnäolon (Mindfulness) menetelmää. Niiden avulla on mahdollista löytää asiakkaiden tavoitteisiin hänen omien arvojensa mukaisia ratkaisuja ja näin lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja pystyvyyden tunnetta. Tarkoituksena on haastaa asiakasta itse oivaltamaan ja löytämään omat potentiaaliset voimavarat ja kehittämisalueet ja työskennellä systemaattisesti asiakkaan valitsemien tavoitteiden suuntaisesti. Valmennuksessa työskennellään aina asiakaslähtöisesti, hänen asiantuntijuuttaan kunnioittaen. Työskentely on tavoitteellista ja edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Valmennus on ehdottoman luottamuksellista. Psykologinen osaaminen ja  kokemus takaavat ammattitaitoisen valmennuksen.

Palautetta asiakkailta:

”Olen kehittynyt ihmisenä ja esimiehenä ja yritysjohtajana huimasti tämän prosessin aikana. Ja myönteisiä vaikutuksia on huomattu myös parisuhteessa!”

”Vaikuttavan läsnäoleva tyyli coachata.”

” Vahvat ja haastavat kysymykset saivat minut havahtumaan ja oivaltamaan itsessäni lisää kehittämisen alueita.”

”Olen saanut konkreettisia keinoja siihen, miten toimia vaikeissa tilanteissa.”

”Työyhteisömme on aivan erilainen nyt vuoden kuluttua!”

”Pystymme puhumaan täällä jopa vaikeista asioista.”

”Saimme käsiteltyä ristiriitatilanteen, joka oli kriisiytynyt ja pääsimme vielä kehittämään työyhteisömme ilmapiiriä.”

”Nyt kaikki työyhteisön jäsenet puhuvat taas toisilleen.”

”Olemme saaneet tehostettua työntekoa.”

”Töihin on taas kiva tulla.”

”Erittäin hyödyllinen sijoitus!”