Coaching

icf

  HedCo Oy:n ammatticoach Anita Hedman (FM) on kansainvälisen ICF:n jäsen ja sertifioitu ACC-tason coach.

 • Tiesitkö, että coaching on vaikuttavaa?
 • Haluatko kehittää itseäsi ja omia vuorovaikutustaitoja esimiehenä/tiimin vetäjänä/työntekijänä?
 • Haluatko kehittää uusia käytäntöjä työyhteisöösi/organisaatioosi ja/tai kokouksiinne?
 • Haluatko kehittää tiimin tai johtoryhmän toimintaa tavoitteelllisesti?
 • Haluatko uusia välineitä kehityskeskusteluihin?
 • Haluatko kehittää omia ajattelu- ja toimintatapojasi?
 • Kohtaatko usein työssäsi ongelmia, jotka työllistävät sinua turhan paljon?
 • Haluatko kehittää ongelmanratkaisutaitojasi?
 • Onko jatkuva kiire?
 • Haluatko oppia johtamaan itseäsi paremmin?
 • Haetko uutta suuntaa/ muutosta elämääsi tai työuraasi?
 • Haluatko lisää itsevarmuutta ja lisätä itsetuntemustasi?
 • Haluatko kehittää esiintymistaitojasi?
 • Haittaako jännitys elämääsi/työtäsi?
 • Kuormittaako työsi sinua liikaa?
 • Koetko voimakkaita epämiellyttäviä tunnereaktioita?
 • Haluatko kehittää mielenhallintataitojasi?
 • Oletko usein haastavissa tilanteissa, joista et mielestäsi selviä kohtuullisesti?
 • Stressaatko liikaa? Ahdistaako työ?
 • Onko työmotivaatiosi hukassa?
 • Koetko riittämättömyyttä?
 • Oletko tyytymätön johonkin elämän osa-alueeseen?
 • Haluatko lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointiasi?

Jos vastasit johonkin KYLLÄ, hyödyt coaching -valmennuksestani (CCSF, ICF), jossa käytän ammattitaidolla ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä tietoisen läsnäolon (Mindfulness) menetelmää. Niiden avulla on mahdollista löytää asiakkaiden tavoitteisiin hänen omien arvojensa mukaisia ratkaisuja ja näin lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja pystyvyyden tunnetta. Tarkoituksena on haastaa asiakasta itse oivaltamaan ja löytämään omat potentiaaliset voimavarat ja kehittämisalueet ja työskennellä systemaattisesti asiakkaan valitsemien tavoitteiden suuntaisesti. Valmennuksessa työskennellään aina asiakaslähtöisesti, hänen asiantuntijuuttaan kunnioittaen. Työskentely on tavoitteellista ja edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Valmennus on ehdottoman luottamuksellista. Psykologinen osaaminen ja  kokemus takaavat ammattitaitoisen valmennuksen.